Hen mod bæredygtig medicinfri, omkostningseffektiv animalsk produktion !

“Phytobiotics is a term used to describe plant-derived natural bioactive compounds that promote livestock health and well-being and improve livestock growth and production efficiency “ (Wu and Wu, 2012)

 

 

Nor-Add, Nor-Feed A/S, og søsterselskabet Feed-Add, Dumas ApS, udvikler, producerer og markedsfører internationalt botaniske, naturlige og effektive tilsætningsstoffer til iblanding i foder og drikkevand til dyr.

De naturlige, botaniske, additiver indeholder forskellige biologisk aktive polyfenoler og saponiner, der ifølge international litteratur på flere områder forbedrer effektiviteten af den animalske produktion, bl. a. ved at

  • stimulere dyrenes foderindtag – hvilket forbedrer den daglige tilvækst
  • forbedre dyrenes sundhed
  • reducere stress hos dyrene
  • forbedre kvaliteten af udbyttet af produktionen

Nor-Add, Nor-Feed A/S’ naturlige additiver – der også betegnes fytobiotika – er sikre for mennesker at arbejde med, er uskadelige for de dyr, der skal indtage dem, og beskytter både staldmiljø og omgivelserne. Produkterne er omkostningseffektive alternativer til mange af de traditionelle foderadditiver og tungmetaller, der har uønskede bivirkninger, heriblandt at de forårsager antibiotika-resistens.

Nor-Add, Nor-Feed A/S har strategisk fokus på samarbejde med dansk landbrug og danske og udenlandske universiteter i forbindelse med F&U og afprøvning af eksisterende produkter på nye felter. Det internationale samarbejde med eksterne forskere garanterer vores kunder et produktsortiment, der består af innovative og veldokumenterede naturlige og naturidentiske produkter.

For at sikre en konsekvent høj kvalitet af hver batch af virksomhedens produkter gennemgår de alle en streng og løbende kvalitetskontrol ved eksterne laboratorier i vest-europæiske lande.

Nor-Add, Nor-Feed A/S er en dansk virksomhed, et Nor-Group selskab etableret i 1988, beliggende i Hvidovre.